Quan hệ cổ đông

Công Đoàn Công ty HUD3 tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

2023-04-24

       Sáng ngày 19/4/2023, Công đoàn Công ty HUD3 đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Xem thêm

Báo cáo thường niên năm 2022

2023-04-20

       Báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty...

Báo cáo tài chinh quý I năm 2023

2023-04-20

Báo cáo tài chinh quý I năm 2023 của Công ty HUD3

Giải trình Báo cáo tài chính quý I năm 2023

2023-04-20

       Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh...

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm...

2023-04-13

      Thông báo của Công ty HUD3 về việc điều...

Thông báo về ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường...

2023-04-12

       Thông báo của Công ty HUD3 về ngày tổ chức...

Thông báo về việc hủy niêm yết trên Sàn giao dịch...

2023-04-12

       Thông báo và quyết định của Sở Giao dịch...

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

2023-03-31

       Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm...

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ năm 2022 và...

2023-03-31

       Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ năm...

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 9

Tổng số người truy cập : 1114806

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực