Quan hệ cổ đông

Đính chính và bổ sung thông tin trong Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

2023-06-05

       Đính chính và bổ sung thông tin trong Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Xem thêm

Chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công...

2023-05-30

       Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3...

Công Đoàn Công ty HUD3 tổ chức thành công Đại hội...

2023-04-24

       Sáng ngày 19/4/2023, Công đoàn Công ty HUD3...

Báo cáo thường niên năm 2022

2023-04-20

       Báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty...

Báo cáo tài chinh quý I năm 2023

2023-04-20

Báo cáo tài chinh quý I năm 2023 của Công ty HUD3

Giải trình Báo cáo tài chính quý I năm 2023

2023-04-20

       Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh...

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm...

2023-04-13

      Thông báo của Công ty HUD3 về việc điều...

Thông báo về ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường...

2023-04-12

       Thông báo của Công ty HUD3 về ngày tổ chức...

Thông báo về việc hủy niêm yết trên Sàn giao dịch...

2023-04-12

       Thông báo và quyết định của Sở Giao dịch...

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 1

Tổng số người truy cập : 1116376

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực