Quan hệ cổ đông

Quyết định xử lý về thuế theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

2022-07-05

 Quyết định số 21450/QĐ-CTHN-TTKT3-XPVPHC của Cục thuế Hà Nội xử lý về thuế theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Xem thêm

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm...

2022-07-04

       Quyết định số 09/QĐ-HUD3 về việc bổ nhiệm...

Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty HUD3

2022-06-15

      Quyết định số 08/QĐ- HĐQT của Hội đồng quản...

Đoàn Thanh niên Công ty HUD3 tổ chức thành công...

2022-05-28

       Sáng ngày 27/5/2022, được sự đồng ý của...

Giải trình Báo cáo tài chính

2022-05-05

       Giải trình Báo cáo tài chính về việc đưa ra...

Giấy ủy quyền Công bố thông tin

2022-04-29

     Công ty HUD3 điều chỉnh nhiệm vụ người được...

Công ty HUD3 tổ chức Đại đồng cổ đông thường niên...

2022-04-28

       Sáng ngày 28/4/2022, tại trụ sở Công ty,...

Báo cáo tài chính của Công ty HUD3 quý I/2022

2022-04-19

       Báo cáo tài chính của Công ty HUD3 Quý...

Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty HUD3

2022-04-08

       Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty...

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 1

Tổng số người truy cập : 1116375

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực