2023-04-24

       Sáng ngày 19/4/2023, Công đoàn Công ty HUD3 đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

       Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tùng Dương, Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Tổng công ty, đồng chí Vương Đăng Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty , đồng chí Đinh Hoàng Tùng, Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ Công ty,Giám đốc cùng các đồng chí trong Ban giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn Công ty, Trưởng phó các phòng ban Công ty; cùng 44 đồng chí là đoàn viên Công đoàn Công ty.


Toàn cảnh Đại hội

       Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã thông qua báo cáo tổng kết phong trào công nhân viên chức và hoạt động Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017-2023 đánh giá những kết quả hoạt động nổi bật trong nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2023; bầu Ban Chấp hành Công đoàn gồm 05 đồng chí, bầu Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty gồm 05 đồng chí, trong đó có 01 đại biểu đương nhiên.


Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-1022

       Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tùng Dương , Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Tổng công ty và đồng chí Vương Đăng Phương, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐQT Công ty đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp tích cực của tổ chức và đội ngũ đoàn viên Công đoàn HUD3 góp phần vào sự phát triển lớn mạnh của Công đoàn Tổng công ty. Công đoàn HUD3 đã có nhiều nỗ lực vận động, tập hợp đông đảo người lao động tự giác gia nhập, tham gia hoạt động công đoàn và xây dựng tổ chức Công đoàn HUD3 ngày càng lớn mạnh. Công đoàn HUD3 luôn bám sát nhiệm vụ SXKD của Công ty, chủ động phối hợp với Ban Giám đốc, Đoàn thanh niên đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Đảng ủy với nhiều hình thức đa dạng, phong phú góp phần quan trọng nâng cao ý thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ chuyên môn nghề nghiệp của đoàn viên Công đoàn. Đồng thời vận động đoàn viên thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, tích cực đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, lãng phí, tham nhũng, các vi phạm pháp luật, vi phạm các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn.
       Các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, nữ công, công tác xã hội, từ thiện  được Công đoàn tổ chức, phát động đã thu hút, khích lệ đông đảo đoàn viên tham gia tích cực. Công đoàn Công ty đã quan tâm đến công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBCNV và người lao động.
       Với sự cố gắng của BCH Công đoàn trong tổ chức, hoạt động đã góp phần đoàn kết, động viên, khích lệ đông đảo đoàn viên nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ công tác.


Đồng chí Nguyễn Tùng Dương Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội  

       Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vương Đăng Phương – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Công ty đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Công ty đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Công đoàn Công ty tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bám sát nhiệm vụ chính trị của Công ty; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua...Đồng thời, đồng chí  nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Công ty thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Công ty.


Đồng chí Vương Đăng Phương, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Đại hội


Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 4

Tổng số người truy cập : 112881

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực