Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính quý III/2023 của Công ty HUD3

2023-12-05

       Báo cáo tài chính quý III/2023 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3.

Xem thêm

Thông báo về việc thanh ký xe ô tô Công ty HUD3...

2023-12-05

       Thông báo của Công ty cổ phần đầu tư và xây...

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét...

2023-08-08

       Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2023

2023-08-05

       Báo cáo tình hình quản trị Công ty HUD3 6...

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc...

2023-07-18

       Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT, ngày 18/7/2023...

Giải trình Báo cáo tài chính quý II năm 2023

2023-07-12

       Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh...

Báo cáo tài chính quý II năm 2023

2023-07-11

       Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 của Công...

Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc...

2023-06-28

       Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Phó...

Công ty HUD3 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ...

2023-06-23

    Sáng ngày 23/6/2023, tại Hà Nội, Công ty CP...

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 3

Tổng số người truy cập : 1116374

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực