2016-08-01

Ngày 28/72016, Ông Nghiêm Văn Bang - Chủ tịch HĐTV cùng Ban TGĐ và trưởng các ban của Tổng công ty HUD đã có buổi làm việc với Ban lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và xây dựng HUD3 về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm, kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2016 và KH giai đoạn 2016 - 2020.
Tại buổi làm việc, Ông Vương Đăng Phương – Phó Chủ tịch HĐQT – Giám đốc điều hành công ty đã báo cáo với lãnh đạo Tổng công ty HUD về kết quả sản xuất kinh  doanh 6 tháng đầu năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Ông Vương Đăng Phương – Phó Chủ tịch HĐQT – Giám đốc điều hành Công ty HUD3 báo cáo về tình hình SXKD  6 tháng đầu năm của công ty
Bước vào năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, với tinh thần quyết tâm cao, ngay từ đầu năm tập thể lãnh đạo công ty HUD3 đã tập trung chỉ đạo, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, tập trung tối đa mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2016. Kết quả 6 tháng đầu năm, Công ty HUD3 đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể: Giá trị xây lắp đạt 171,6 tỷ (54,5% kế hoạch năm); Vốn đầu tư: 95,2 tỷ đồng đạt 50,1%; Doanh thu đạt 175,7 tỷ đồng (53,24%); lợi nuận trước thuế 14,16 tỷ đồng đạt 88,5%; Nộp ngân sách 12,5 tỷ đồng đạt 73,50% kế hoạch năm…Trong công tác quản lý, điều hành SXKD, HUD3 đã tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ dự án 60, Nguyễn Đức Cảnh  và triển khai một số dự án mới theo kế hoạch đề ra; chỉ đạo thi công  trọng điểm vào các dự án B1,B2; No10 Vintep…đáp ứng các yêu cầu của chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng và an toàn lao động, phát huy được những thuận lợi, thế mạnh của công ty trong lĩnh vực xây lắp…
 Về triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tại Hội nghị, Chủ tịch HĐQT – Ông Phan Trường Sơn cũng đã nhấn mạnh: tập thể lãnh đạo, CBCNV lao động trong toàn  công ty HUD3 đang nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.

Ông Phan Trường sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty HUD3 phát biểu khẳng định tinh thần quyết tâm thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

 Các đại biểu sôi nổi phát biểu ý kiến tại hội nghị đóng góp vào kế hoạch hoạt động SXKD cho Công ty HUD3
Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận tại buổi làm việc, Ông Nghiêm Văn Bang -  Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị  đã ghi nhận những cố gắng của Công ty HUD3 trong thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2016. Về triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đối với lĩnh vực đầu tư dự án, Chủ tịch HĐTV đề nghị Công ty HUD3 cần tập trung  mọi giải pháp để đẩy nhanh tiến độ dự án 60 Nguyễn Đức cảnh và có phương án kinh doanh để đạt hiệu quả của dự án; Trên cơ sở cân đối nguồn vốn  để tiếp tục đầu tư các dự án mới có tính khả thi. Đối với lĩnh vực thi công xây lắp, Công ty cần tập trung đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình đang thi công. Tăng cường công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ. Tiếp tục sắp xếp, đổi mới mô hình hoạt động  của Công ty để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội, quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động. Cùng với đó Công ty tiếp tục rà soát lại kế hoạch giai đoạn năm 2016-2020 để phấn đấu mức độ tăng trưởng phù hợp.

 Ông Nghiêm Văn Bang - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu chỉ đạo
Để tháo gỡ khó khăn cho Công ty trong giai đoạn hiện tại, đặc biệt là giải quyết dứt điểm những tồn tại trong quá trình thanh quyết toán các công trình với TCT, Chủ tịch HĐTV đã chỉ đạo HUD3 cần tích cực bố trí cán bộ phối hợp với các Phòng, Ban liên quan của TCT để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tập trung giải quyết dứt điểm công tác thanh quyết toán nhằm giảm bớt khó khăn cho Công ty, tạo điều kiện và động lực phát triển trong thời gian tới.
 
                                                                                                                                 Tin: TH; Ảnh: Hoàng Tùng
 

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 2

Tổng số người truy cập : 112871

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực