2017-04-18

Sáng ngày 18/4/2017, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tại hội trường tầng 5, toà nhà HUD3 TOWER, số 121, 123 Tô Hiệu, p. Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.Tới dự đại hội có Ông Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị, đại diện các Trưởng, Phòng ban TCT, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty HUD3, các đối tác và toàn thể các cổ đông Công ty

      
Toàn cảnh Đại hội       
 

Đoàn chủ tịch Đại hội
Đại hội đồng cổ đông đã nghe báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch 2017; Báo cáo của HĐQT về kết quả giám sát nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng trọng tâm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016; Phương án phân chia lợi nhuận và thống nhất một số nội dung về lĩnh vực: Đầu tư dự án, huy động vốn, kế hoạch tiền lương, sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội


Ông Vương Đăng Phương - Phó Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty HUD3 trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017
Theo Báo cáo của Ban Điều hành tại Đại hội, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 vừa trải qua năm 2016 với niềm phấn khởi lạc quan. Các chỉ tiêu đều vượt so với kế hoạch SXKD đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 cụ thể: Giá trị kinh doanh: 245 tỷ đồng/240 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch. Sản lượng xây lắp: 350,55 tỷ đồng/315 tỷ đồng đạt 111% kế hoạch. Giá trị tư vấn: 4,29 tỷ đồng/3 tỷ đồng đạt 143% kế hoạch. Giá trị SXKD khác: 5,58 tỷ đồng/4 tỷ đồng đạt 139% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư: 195,3 tỷ đồng/190 tỷ đồng đạt 103% kế hoạch. Tổng doanh thu: 387,2 tỷ đồng/330 tỷ đồng đạt 117,3% kế hoạch. Lợi nhận trước thuế: 22,7 tỷ đồng/16 tỷ đồng đạt 141,8% kế hoạch. Nộp ngân sách: 17,6 tỷ đồng/17 tỷ đồng đạt 103,5% kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu đạt: 13,4%. Cổ tức chi trả năm 2016: 9,5%/năm/Vốn điều lệ đạt 126,7%. Vốn chủ sở hữu: 168,78 tỷ đồng/166,0 tỷ đồng đạt 101,7%. Điểm nhấn trong năm 2016 chính là Công ty tập trung mọi nguồn lực triển khai đầu tư dự án 60 Nguyễn Đức Cảnh và dự án đã đủ điều kiện đưa sản phẩm vào kinh doanh, ngay sau khi dự án tung ra thị trường đã nhận được sự chào đón của khách hàng tạo nên hiệu ứng tốt. Minh chứng là kết quả  kinh doanh đạt 245 tỷ đồng/240 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch năm.  Bên cạnh đó năm 2016, Ban điều hành đã chỉ đạo Công ty tìm kiếm,  đấu thầu các công trình ngoài và vượt kế hoạch đề ra, khẳng định được năng lực xây lắp và uy tín của HUD3 trên thị trường. Cụ thể Công ty đã trúng  Gói thầu thi công phần kết cấu thân, kiến trúc thân, sân vườn tháp B và tháp C (lô1) công trình khu nhà ở cán bộ nhân viên Văn phòng Trung Ương Đảng và Báo Nhân dân do Công ty cổ phần TASCO làm Chủ đầu tư với giá trị hợp đồng lên tới 115 tỷ đồng, gói thầu thi công phần thô công trình tòa nhà HH1 - Chúc Sơn do Công ty cổ phần Lộc Ninh làm Chủ đầu tư với giá trị hợp đồng trên 68 tỷ đồng và nhiều gói thầu có giá trị hợp đồng cao khác...Đặc biệt  mô hình tự tổ chức thực hiện và mô hình trực tiếp quản lý thi công đã phát huy được thế mạnh thực sự và nâng cao năng lực xây lắp cho Công ty HUD3 nhất là hoạt động nhận diện thương hiệu HUD3 ngày càng đẩy mạnh, khắp nơi nơi các công trình đều ghi dấu ấn HUD3.  Ngoài lĩnh vực đầu tư và xây lắp, Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn quản lý dự án. Với phương châm không ngừng nâng cao trình độ năng lực và quản lý các dự án do HUD3 làm chủ đầu tư. Tiếp nối thành công trong tư vấn quản lý dự án Hải Đăng city, trong năm 2016, Công ty HUD3 đã ký được hợp đồng triển khai công tác tư vấn đầu tư và quản lý dự án Len Hà Đông bước đầu đã được Chủ đầu tư đánh giá cao.
 Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2016 đã đạt được, HUD3 đã đề ra kế hoạch năm 2017 với các chỉ tiêu :Tổng giá trị SXKD: 663 tỷ đồng (Tăng 10% so với thực hiện năm 2016). Sản lượng xây lắp: 390 tỷ đồng (Tăng 11% so với thực hiện năm 2016). Giá trị kinh doanh: 265 tỷ đồng (Tăng 8% so với thực hiện năm 2016).  Giá trị tư vấn: 4 tỷ đồng.Giá trị kinh doanh khác: 4 tỷ đồng.Vốn đầu tư: 210 tỷ đồng (Tăng 8% so với thực hiện năm 2016).Doanh thu thuần: 200 tỷ đồng .Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ đồng.Nộp ngân sách: 25 tỷ đồng. Chi trả cổ tức: 8,5 %/vốn điều lệ
Để đạt được các chỉ tiêu trên, HUD3 tập trung vào các giải pháp đó là: Tiếp tục mở rộng mối quan hệ với các đối tác theo nhiều hình thức như liên danh hợp tác đấu thầu... nâng cao khả năng tìm kiếm thị trường và khả năng quản trị xây lắp;Tập trung triển khai thi công phần thân thô và hoàn thiện công trình   60 Nguyễn Đức Cảnh; Triển khai một phần hạ tầng kỹ thuật dự án Khu dân cư số 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; Tham gia đầu tư, hợp tác các dự án phù hợp với năng lực của Công ty theo quy định của pháp luật; Coi công tác thu hồi vốn là 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch SXKD năm 2017. Có phương án sử dụng vốn tối ưu, linh hoạt để giảm thiểu chi phí tài chính. Có giải pháp mạnh đối với các khoản nợ dây dưa, khó đòi; Tiếp tục duy trì và vận hành có hiệu quả 11 quy trình quản lý chất lượng ISO. Phát triển hình ảnh và hoạt động của Công ty thông qua website của Công ty để đem đến thông tin đầy đủ, cập nhật hoạt động SXKD của Công ty đến công chúng. Thực hiện thông tin công khai minh bạch của Công ty niêm yết đối với Uỷ ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo quy định; Duy trì và phát triển nguồn nhân lực đồng thời không ngừng xây dựng và phát triển thương hiệu HUD3; Tái cơ cấu vốn đầu tư bằng cách thực hiện phương án điều chỉnh tỷ lệ vốn tại các Công ty con theo hướng không chi phối đối với Công ty HUD3.2 và HUD3.3, thoái vốn tại công ty HUD3.6, Công ty NIKKO Việt Nam, Công ty CP phát triển đô thị Kiến Hưng.


 Ông Phan Trường Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016 của HĐQT trước Đại hội
Tại Đại hội, ông Phan Trường Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty HUD3 đã nhấn mạnh trong năm 2017 được xác định là năm tiếp tục tập trung triển khai dự án 60 Nguyễn Đức Cảnh  đồng thời hợp tác  triển khai 1 phần hạ tầng kỹ thuật dự án Khu dân cư số 5, Đà Lạt, Lâm Đồng và nghiên cứu tham gia đầu tư, hợp tác các dự án phù hợp với năng lực của Công ty theo quy định của pháp luật. Chủ tịch cũng đề nghị HĐTV Tổng công ty sớm tháo gỡ những khó khăn đối với Công trình Thoát nước Bắc Ninh và đề nghị Tổng công ty sớm thoái vốn tại HUD3 theo hướng không chi phối. 


Ông Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị phát biểu chỉ đạo Đại hội
Cũng Tại Đại hội, ông Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị đã biểu dương và khẳng định HUD3 với nền tảng kinh nghiệm và tài chính vững chắc, uy tín thương hiệu tốt đồng thời với sự nỗ lực hết mình của tập thể lãnh đạo và CBNV HUD3 đã có một năm hoạt động thành công về công tác đầu tư, xây lắp và quản trị doanh nghiệp. Ông tin tưởng trong năm 2017 HUD3 sẽ tiếp tục thành công hơn nữa. Ông cũng đề nghị HUD3 bám sát các chỉ tiêu SXKD chiến lược đã đề ra trong 5 năm và đảm bảo tăng trưởng từ 8-10%, tiếp tục quyết liệt trong việc giải quyết tồn tại các công trình cũ và nợ xấu đồng thời duy trì cơ cấu hợp lý tỷ trọng giữa đầu tư và xây lắp.
Tại đại hội, các cổ đông đã thảo luận và thông qua điều lệ tổ chức, kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 và quỹ lương, kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát. 
 
                  Ông Trần Đình Vọng - Đại diện cổ đông phát biểu ý kiến tại Đại hội

       
 Các cổ đông thống nhất thông qua với các nội dung HĐQT trình Đại hội

 Sau một buổi sáng làm việc tích cực khẩn trương với tinh thần dân chủ, trí tuệ, thống nhất, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3 đã thành công tốt đẹp, đề ra các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 và các giải pháp thực hiện một cách cụ thể, rõ ràng là cơ sở để Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện đúng mục tiêu và định hướng phát triển.
 
 Kết quả của Đại hội đồng cổ đông  là kết quả của tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, trí tuệ và vai trò, trách nhiệm của mỗi cổ đông. Là kết quả của sự phân công, chuẩn bị khá chu đáo về nội dung cũng như các điều kiện phục vụ Đại hội của Ban lãnh đạo và các phòng, ban chức năng công ty HUD3. Đặc biệt, có sự chỉ đạo, sát sao của Tổng công ty góp phần quan trọng làm nên thành công Đại hội.
 

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 30

Tổng số người truy cập : 1114249

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực