2018-05-21

Hiện nay, trên các công trường 23 Duy Tân, 378 Minh Khai, HUD3 Nguyễn Đức Cảnh có khoảng hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân đang đang tích cực làm việc để đảm bảo tiến độ và chất lượng theo kế hoạch. Chính vì vậy, vấn đề ATVSLĐ luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu. Ban Chỉ huy công trình cũng như Ban quản lý dự án cùng Tư vấn giám sát đã đưa ra những quy định về ATVSLĐ yêu cầu tuân thủ và đã phân công cán bộ chuyên trách ATVSLĐ hàng ngày thường xuyên giám sát, theo dõi, nhắc nhở toàn thể công nhân và cán bộ kỹ thuật trên công trường luôn luôn chú ý đến an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công.nay, trên các công trường 23 Duy Tân, 378 Minh Khai, HUD3 Nguyễn Đức Cảnh có khoảng hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân đang đang tích cực làm việc để đảm bảo tiến độ và chất lượng theo kế hoạch. Chính vì vậy, vấn đề ATVSLĐ luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu. Ban Chỉ huy công trình cũng như Ban quản lý dự án cùng Tư vấn giám sát đã đưa ra những quy định về ATVSLĐ yêu cầu tuân thủ và đã phân công cán bộ chuyên trách ATVSLĐ hàng ngày thường xuyên giám sát, theo dõi, nhắc nhở toàn thể công nhân và cán bộ kỹ thuật trên công trường luôn luôn chú ý đến an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công.

 
Hiện nay, trên các công trường 23 Duy Tân, 378 Minh Khai, HUD3 Nguyễn Đức Cảnh có khoảng hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân đang đang tích cực làm việc để đảm bảo tiến độ và chất lượng theo kế hoạch. Chính vì vậy, vấn đề ATVSLĐ luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu. Ban Chỉ huy công trình cũng như Ban quản lý dự án cùng Tư vấn giám sát đã đưa ra những quy định về ATVSLĐ yêu cầu tuân thủ và đã phân công cán bộ chuyên trách ATVSLĐ hàng ngày thường xuyên giám sát, theo dõi, nhắc nhở toàn thể công nhân và cán bộ kỹ thuật trên công trường luôn luôn chú ý đến an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công.nay, trên các công trường 23 Duy Tân, 378 Minh Khai, HUD3 Nguyễn Đức Cảnh có khoảng hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân đang đang tích cực làm việc để đảm bảo tiến độ và chất lượng theo kế hoạch. Chính vì vậy, vấn đề ATVSLĐ luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu. Ban Chỉ huy công trình cũng như Ban quản lý dự án cùng Tư vấn giám sát đã đưa ra những quy định về ATVSLĐ yêu cầu tuân thủ và đã phân công cán bộ chuyên trách ATVSLĐ hàng ngày thường xuyên giám sát, theo dõi, nhắc nhở toàn thể công nhân và cán bộ kỹ thuật trên công trường luôn luôn chú ý đến an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công.Với đặc thù công nhân lao động đến từ nhiều tỉnh, thành, chủ yếu là lao động phổ thông, chưa nắm vững các kiến thức về công tác ATVSLĐ. Tuy nhiên, trước khi vào công trường công nhân đều được Ban chỉ huy công trường tập huấn công tác an toàn lao động. Ngoài ra lãnh đạo công ty thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn do các tổ chức chuyên nghiệp, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về ATVSLĐ, Pháp luật về an toàn lao động giúp người công nhân hiểu và biết những quyền và nghĩa vụ của mình trong việc chấp hành nghiêm ngặt các quy định ATVSLĐ. Trong quá trình làm việc, Công ty không chỉ trang bị đầy đủ các loại quần áo bảo hộ lao động mà còn bố trí cán bộ chuyên môn thường xuyên nhắc nhở tại chỗ những vấn đề gây mất an toàn lao động nên công nhân luôn chấp hành, đảm bảo làm việc trong môi trường an toàn. HUD3 luôn tạo những điều kiện tốt nhất cho người lao động làm việc và đảm bảo sức khỏe.  Ngoài ra, để chủ động ứng phó với tình huống xảy ra trên công trường, Công ty hàng năm đều tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, công nhân, phối hợp tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu cho cán bộ, công nhân trong Công ty để ứng phó và xử lý thành thạo những tình huống sự cố có thể xảy ra trong quá trình thi công.Có thể thấy, Công ty HUD3 đã có sự quan tâm đúng mức tới công tác ATVSLĐ. Sự quan tâm này đã tạo dựng lòng tin, động lực để người lao động gắn bó lâu dài, quyết tâm cống hiến, nâng cao năng suất lao động góp phần thúc đẩy HUD3 ngày càng phát triển bền vững.
 

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 4

Tổng số người truy cập : 112881

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực