2013-07-24

Những hình ảnh sau đây được ghi lại trong căn hộ C diện tích 117m2 của dự án HUD3 TOWER. Các khách hàng không có điều kiện lên xem trực tiếp có thể hình dung được căn hộ này trên thực tế. Ảnh chụp ngày 24/7/2013 tại tầng 11 dự án.

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 3

Tổng số người truy cập : 112884

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực