2015-05-12

Với mong muốn đưa công ty HUD3 đạt một tầm cao mới, duy trì thương hiệu uy tín trong lĩnh vực Đầu tư bất động sản và Xây lắp các công trình, Ban lãnh đạo đã vạch ra một định hướng để hướng đến các mục tiêu cơ bản trong vòng 5 năm tới. Toàn bộ các mục tiêu định hướng này đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đảng bộ HUD3 lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua.
Phương châm hoạt động của Công ty đặt ra trong giai đoạn tới là: Chủ động - Sáng tạo - Hiệu quả - Bền vữngTrên cơ sở kết quả SXKD của nhiệm kỳ 2010- 2015 và tiềm lực của công ty, HUD3 đã đề các chỉ tiêu cơ bản cho 5 năm tới (2015 -2020) :                  
- Đảm bảo mức tăng trưởng về SXKD hàng năm từ 8-10%. Trong đó: Hoạt động đầu tư kinh doanh dự án: Tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định khoảng 10-12%/năm trong đó tập trung vào phân khúc căn hộ chung cư có giá trung bình . Hoạt động thi công xây lắp: Duy trì mức tăng trưởng sản lượng xây lắp hàng năm khoảng 5%/năm,  với tiêu chí đảm bảo ổn định công ăn việc làm cho các cán bộ công nhân viên Công ty.            
- Doanh thu tăng trưởng bình quân hàng năm : >7%
- Vốn chủ sở hữu: tăng trưởng bình quân > 3%
- Cổ tức hàng năm tối thiểu đạt : 7-9%
- Thu nhập bình quân đầu người: tăng trưởng bình quân : >7 %.
 
 
Một số giải pháp để hướng đến việc hoàn thành kế hoạch mục tiêu đề ra:
Thứ nhất: Nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh trong đó tập trung vào 2 lĩnh vực then chốt: Đầu tư kinh doanh bất động sản và thi công xây lắp công trình. Đồng thời tập trung nguồn lực hiện có để hoàn thành các dự án đang triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Khẳng định uy tín, thương hiệu HUD3 trên thị trường. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao năng lưc quản trị doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch phát triển bổ sung kịp thời nguồn nhân lực cho phù hợp với tình hình mới. Bên cạnh đó đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả doanh nghiệp. Tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết để khai thác tìm kiếm các dự án mới phù hợp với năng lực của Công ty. Đầu tư trang bị máy móc, thiết bị xây dựng để củng cố năng lực xây lắp, tăng cường khả năng cạnh tranh, giảm giá thành.
          Thứ hai: Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cụ thể là hoàn thiện quy chế hoạt động mô hình chủ đầu tư tự thực hiện dự án, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, nâng cao hiệu quả kinh tế. Đề xuất Tổng công ty điều chỉnh tỷ lệ vốn nắm giữ của HUD3 tại các công ty con và các công ty liên kết theo hướng phù hợp với tình hình thực tế đồng thời giảm tỷ lệ nắm giữ vốn tại HUD3 xuống dưới 30% để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Thứ ba: Thực hiện chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, kết hợp phát triển kinh tế với nhiệm vụ an ninh, quốc phòng: Tiếp tục thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với người lao động, duy trì việc làm và đảm bảo chế độ tiền lương, phụ cấp cho người lao động; vận động cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty chung tay hưởng ứng thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế với bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh.

Những dự án có giá trung bình nhưng chất lượng sống tốt là mục tiêu của HUD3 trong 5 năm tới. Ảnh: LV

Chặng đường phía trước mở ra nhiều thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng đầy thách thức, khó khăn. Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ CNV công ty HUD3 tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tâm huyết và có trách nhiệm cao cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Công ty, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các chi tiêu đề ra.

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 5

Tổng số người truy cập : 113585

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực