Tin tức -sự kiện

Công ty HUD3 tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

2020-05-29

        Sau thời gian giãn hoãn do đại dịch Covid-19, ngày 28/5/2020 tại Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với nhiều nội dung quan trọng được Đại hội thống nhất thông qua.

Xem thêm

Thông báo về thời gian tổ chức Đại hội cổ đông...

2020-05-15

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trân trọng...

Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên độc lập...

2020-05-07

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trân trọng...

Thông báo về việc gia hạn họp Đại hội cổ đông...

2020-05-04

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trân trọng...

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội...

2020-04-27

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trân trọng...

Thông báo về việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban...

2020-04-27

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 thông báo...

Báo cáo tài chính quý I/2020 của Công ty cổ phần...

2020-04-20

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trân trọng...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và...

2020-04-09

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trân trọng...

Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần...

2020-04-07

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trân trọng...

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 31

Tổng số người truy cập : 1114251

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực