2010-11-16

Hiện nay Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị đã ban hành Quy trình Quản lý xây lắp, đề nghị các Đội xây lắp, Công ty con thuộc công ty HUD3 đã và đang thi công những gói thầu thuộc Dự án của Tập đoàn tải về để sử dụng, phục vụ việc lập hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán đúng theo quy định

QUY TRÌNH QUẢN LÝ XÂY LẮP CỦA TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ (HUD)

CẬP NHẬT MỚI NHẤT: 01/10/2010

 

 

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 51

Tổng số người truy cập : 1114369

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực