2018-12-05

Ngày 2/12/2018, tại công trường công trình chung cư Dreamland Bonanza 23 Duy Tân, Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3 đã tổ chức buổi tập huấn đào tạo về an toàn và vệ sinh lao động cho gần 300 công nhân công ty, đây là hoạt động thường niên được HUD3 tổ chức nhằm duy trì những kiến thức đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại các công trường do HUD3 thi công.

Xem thêm: HUD3 chú trọng công tác an toàn lao động
 
Chương trình tập huấn diễn ra trong thời gian 1 ngày, với sự tham gia của các báo cáo viên Đỗ Thị Kim Hương, Lê Phú, BS.Nguyễn Hữu Tuyên đến từ Công ty CP kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng INCOSAF.
Nội dung tập huấn gồm:
-       Tìm hiểu về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ và Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ATVSLĐ.
-        Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về ATVSLĐ động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ
-       Cách thức tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về ATVSLĐ ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác ATVSLĐ.
-        Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.
-        Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
-        Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
-        Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.
-        Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
-        Nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động.
-        Phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý về ATVSLĐ.
-        Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; phòng, chống cháy nổ trong cơ sở lao động; xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch ATVSLĐ hàng năm; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác ATVSLĐ
-        Công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động; quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; hoạt động thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ
-        Công tác sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
- Huấn luyện chuyên ngành kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
Sau các lớp tập huấn, Công ty có tổ chức sát hạch kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh lao động và kiến chuyên môn nghiệp vụ có liên quan đến công tác xây dựng công trình.
Qua huấn luyện và sát hạch sẽ giúp cho cán bộ, công nhân kỹ thuật của Công ty đang làm công tác quản lý nắm vững kiến thức và áp dụng vào thực tế tại từng địa bàn phụ trách nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động sản xuất và đảm bảo chất lượng công trình.
Nhờ làm tốt công tác huấn luyện an toàn lao động, kể từ năm 2009 đến nay, trên các công trường HUD3 gần như không xảy ra một tai nạn đáng kể nào xảy ra.
 


Hàng trăm công nhân chăm chú lắng nghe báo cáo viên thuyết trình

Công trường Dreamland Bonnanza Duy Tân
 
Ngày 2/12/2018, tại công trường công trình chung cư Dreamland Bonanza 23 Duy Tân, Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3 đã tổ chức buổi tập huấn đào tạo về an toàn và vệ sinh lao động cho gần 300 công nhân công ty, đây là hoạt động thường niên được HUD3 tổ chức nhằm duy trì những kiến thức đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại các công trường do HUD3 thi công.

Xem thêm: HUD3 chú trọng công tác an toàn lao động
 
Chương trình tập huấn diễn ra trong thời gian 1 ngày, với sự tham gia của các báo cáo viên Đỗ Thị Kim Hương, Lê Phú, BS.Nguyễn Hữu Tuyên đến từ Công ty CP kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng INCOSAF.
Nội dung tập huấn gồm:
-       Tìm hiểu về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ và Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ATVSLĐ.
-        Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về ATVSLĐ động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ
-       Cách thức tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về ATVSLĐ ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác ATVSLĐ.
-        Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.
-        Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
-        Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
-        Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.
-        Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
-        Nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động.
-        Phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý về ATVSLĐ.
-        Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; phòng, chống cháy nổ trong cơ sở lao động; xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch ATVSLĐ hàng năm; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác ATVSLĐ
-        Công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động; quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; hoạt động thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ
-        Công tác sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
- Huấn luyện chuyên ngành kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
Sau các lớp tập huấn, Công ty có tổ chức sát hạch kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh lao động và kiến chuyên môn nghiệp vụ có liên quan đến công tác xây dựng công trình.
Qua huấn luyện và sát hạch sẽ giúp cho cán bộ, công nhân kỹ thuật của Công ty đang làm công tác quản lý nắm vững kiến thức và áp dụng vào thực tế tại từng địa bàn phụ trách nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động sản xuất và đảm bảo chất lượng công trình.
Nhờ làm tốt công tác huấn luyện an toàn lao động, kể từ năm 2009 đến nay, trên các công trường HUD3 gần như không xảy ra một tai nạn đáng kể nào xảy ra.
 


Hàng trăm công nhân chăm chú lắng nghe báo cáo viên thuyết trình

Công trường Dreamland Bonnanza Duy Tân
 

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 2

Tổng số người truy cập : 1111755

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực