2012-07-11

Sáu tháng đầu năm 2012, mặc dù thị trường xây dựng và bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn nhưng công ty HUD3 vẫn nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Dự kiến 6 tháng cuối năm, HĐQT, Ban lãnh đạo công ty quyết tâm để hoàn thành kế hoạch đặt ra từ đầu năm.
 Cụ thể, vốn đầu tư 6 tháng đầu năm đạt 119 tỷ đồng (bằng 50% kế hoạch năm). Tập trung vào việc đầu tư tại Dự án Golden Palace (90 tỷ), hiện tại dự án đang triển khai thi công hoàn thiện, dự kiến 6 tháng cuối năm đầu tư thêm 100-120 tỷ để bàn giao nhà trong Quý II-2013. Dự án KĐT Đông Sơn cơ bản cũng đã kết thúc đầu tư, các lô LK25, LK51, LK52 đã hoàn thành và đang triển khai kinh doanh. Tại dự án CT3 – Tây Nam Linh Đàm, thiết kế cơ sở cơ bản đã hoàn thành, hiện đang triển khai thiết kế thi công, dự kiến trong Quý III-2012 sẽ khởi công và thi công cọc đại trà.


Dự án Goden Palace đang bước vào giai đoạn hoàn thiện căn hộ và khu văn phòng
Về lĩnh vực xây lắp, Trong 6 tháng đầu năm 2012, sản lượng xây lắp HUD3 đã hoàn thành 179 tỷ (51% kế hoạch năm 2012). Trong đó HUD3 tập trung thi công cá công trình của Tập đoàn HUD với sản lượng đạt 136,854 tỷ đồng chủ yếu ở các dự án Tòa nhà NewSkyline Khu đô thị mới Văn Quán; Nhà cao tầng CT04-HH4 Việt Hưng; Nhà thấp tầng N5, N7, N10 khu đô thị mới Lê Thái Tổ - Bắc Ninh; Gói 6A, gói 8B Hạ tầng kỹ thuật khu ĐTM Tây Nam Linh Đàm; Hạ tầng khu đô thị mới Thanh Lâm Đại Thịnh. Sản lượng các công trình tại dự án do HUD3 đầu tư và dự án tự tìm kiếm cũng đạt khoảng 42 tỷ đồng.
Về hoạt động kinh doanh, mặc dù 6 tháng đầu năm thị trường gặp nhiều khó khăn, nhưng với chiến lược kinh doanh linh hoạt. HUD3 vẫn hoàn thành các kế hoạch đề ra, trong đó tập trung vào việc tiếp tục thu tiền tại dự án Vân Canh, Đông Sơn, Golden Palace Hà Đông... Kinh doanh tiếp một phần dự án Golden Palace Hà Đông. Tổng giá trị doanh thu từ kinh doanh đạt: 135 tỷ đồng (bằng 51% kế hoạch năm).
Theo kế hoạch năm 2012 đã được Đại hội cổ đông thông qua, Tổng vốn đầu tư đạt 240 tỷ đồng, sản lượng xây lắp 350 tỷ đồng; Tổng doanh thu 440 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng; Cổ tức chia cho cổ đông ở mức 18%.
 

 Lê Vinh

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 3

Tổng số người truy cập : 1113763

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực