2022-08-25

       Ngày 24/8/2022, tại trụ sở Công ty HUD3, sau thời gian chuẩn bị tích cực, chu đáo các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty HUD3 đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
       05 chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ Dự án, Chi bộ Xây lắp, Chi bộ Kinh doanh, Chi bộ Tài chính kế toán, Chi bộ Tổ chức – Kế hoạch đã lần lượt tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 và đạt nhiều kết quả quan trọng.
       Để Đại hội các Chi bộ diễn ra đúng quy trình, đảm bảo thời gian và thành công tốt đẹp; trước đó Đảng ủy Công ty HUD3 đã ban hành hướng dẫn số 08-HD/ĐU ngày 11/7/2022 về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
       Đảng ủy phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ dự và chỉ đạo tại các Đại hội, có 03 chi bộ có sự tham gia chỉ đạo của đồng chí Vương Đăng Phương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty (Chi bộ Tài chính kế toán, Chi bộ Kinh doanh, Chi bộ Dự án); đồng chí Đinh Hoàng Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Giám đốc Công ty dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ Xây lắp; đồng chí Bùi Huy Thông - Ủy viên BCH, Phó giám đốc dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ Tổ chức – Kế hoạch.
       Tại Đại hội, các Chi bộ đã tập trung, đánh giá những kết quả thực hiện của Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội đã đánh giá sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ qua, đặc biệt là với tinh thần trách nhiệm cao Đại hội đã nhìn thẳng vào sự thật những kết quả đạt được và nêu lên những mặt hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức và chất lượng một vài nhiệm vụ chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Trên cơ sở đó, đã xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025.Các đại biểu dự Đại hội cũng phát huy tính dân chủ, thẳng thắn thảo luận góp ý về dự thảo báo cáo chính trị của chi bộ.
       * Đồng chí Vương Đăng Phương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ Tài chính Kế toán. Đại hội đã bầu đồng chí Lại Huy Mạnh – Kế toán trưởng làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội Chi bộ Tài chính Kế toán

       * Đồng chí Vương Đăng Phương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ Kinh doanh. Đại hội đã bầu đồng chí Tạ Duy Hưng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Kinh doanh làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội Chi bộ Kinh doanh

       * Đồng chí Vương Đăng Phương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ Dự án. Đại hội đã bầu đồng chí Võ Duy Hiển – Phó giám đốc Công ty làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội Chi bộ Dự án

       * Đồng chí Đinh Hoàng Tùng – Ủy viên BCH Đảng bộ, Giám đốc Công ty dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ Xây lắp. Đại hội đã bầu đồng chí Bùi Huy Thông - Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
       * Đồng chí Bùi Huy Thông - Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ Tổ chức - Kế hoạch. Đại hội đã bầu đồng chí Đinh Xuân Thức - Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng TCHC làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 3

Tổng số người truy cập : 11687

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực