2019-10-15

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trân trọng gửi tới quý cổ đông thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018.
Gửi kèm Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2018.
Nội dung chi tiết tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1l_DJvZKsSscU2TWUDJeeszzECAvcoAf3/view

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 2

Tổng số người truy cập : 111626

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực