2020-04-27

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 thông báo tới Quý cổ đông và Quý khách hàng về việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.
Nội dung chi tiết thông báo xem tại đây: /admin/webroot/upload/image/files/cbtt/TB%20vv%20bau%20cu%20HDQT%2C%20BKS.pdf

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 3

Tổng số người truy cập : 11296

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực