2020-05-15

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Quý khách hàng thông báo về thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và các tài liệu Đại hội kèm theo. 
Công ty HUD3 sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào 8 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 28 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Công ty. Công ty trân trọng gửi các tài liệu đại hội để Quý cổ đông nghiên cứu và sắp xếp thời gian tham dự Đại hội và thực hiện các quyền của cổ đông theo quy định.
Các tài liệu kèm theo tại đây:
Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Tờ trình HĐTV TCT các nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2020
Tờ trình các nội dung xin ý kiến ĐHCĐ 
Tờ trình đề xuất về nhân sự giới thiệu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 - 2025)
Nghị quyết của HĐQT thống nhất phê duyệt các vấn đề báo cáo trước ĐHCĐ năm 2020 và các nội dung khác
Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2020
Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019
Báo cáo tổng kết 5 năm nhiệm kỳ và 2019, 2020 của HĐQT
Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019
Báo cáo kết quả hoạt động của Ban điều hành năm 2019
Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019
Báo cáo tổng kết 5 năm nhiệm kỳ của BKS
Dự thảo Điều lệ
Dự thảo Biên bản ĐHCĐ năm 2020
Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020
Mẫu sơ yếu lý lịch
Ô. Phương - Sơ yếu lý lịch
Ô. Tùng - Sơ yếu lý lịch
Ô. Vinh - Sơ yếu lý lịch
Ô. Thông - Sơ yếu lý lịch
Ô. Quốc - Sơ yếu lý lịch
B. Hằng - Sơ yếu lý lịch
Ô. Hưng - Sơ yếu lý lịch
B. Dung - Sơ yếu lý lịch

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 2

Tổng số người truy cập : 1113764

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực