2022-04-01

       Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trân trọng gửi tới Quý cổ đông và quý khách hàng Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các tài liệu Đại hội kèm theo.

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 20

Tổng số người truy cập : 11727

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực