2021-10-22

       Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Quý khách hàng thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
       Thông báo và các tài liệu kèm theo tại đây:
       1. Thông báo lấy ý kiến bằng văn bản
       2. Tờ trình
       3. Nghị quyết
       4. Quy chế lấy ý kiến
       5. Phiếu lấy ý kiến
       6. Dự thảo Nghị quyết

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 3

Tổng số người truy cập : 1113766

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực