2022-03-21

       Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trân trọng gửi tới Quý cổ đông thông báo về việc đề cử nhân sự bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.
       Nội dung chi tiết xem tại đây: Thông báo đề cử nhân sự bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 3

Tổng số người truy cập : 1113760

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực