2022-08-31

       Ngày 9/8/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐQT về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin và Quyết định số 13-QĐ/HĐQT về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý tài chính của Công ty.

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 3

Tổng số người truy cập : 1113766

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực