2020-06-01

        Công ty HUD3 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và Quý khách hàng Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kì IV (2020 - 2025) và các Quyết định bổ nhiệm Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 2

Tổng số người truy cập : 1111731

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực