2021-06-04

       Ngày 04/6/2021, thay mặt HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty HUD3 đã ký Nghị quyết về việc thông qua đề xuất nhận chuyển nhượng một phần dự án lô LKV-02A, LKV-02B, LKV-03A, LKV-03B, LKV04B thuộc khu I - giai đoạn 2 Khu đô thị HUD Sơn Tây.
       Nội dung chi tiết xem tại đây: Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT, ngày 04/6/2021

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 2

Tổng số người truy cập : 1111754

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực