2021-12-14

       Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chủ trương vay vốn và dùng tài sản đảm bảo tiền vay tại Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB - Chi nhánh Thăng Long.
       Nội dung chi tiết xem tại đây: Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT, ngày 14/12/2021

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 2

Tổng số người truy cập : 1113757

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực