2014-07-20

Tại cuộc họp diễn ra sáng ngày 16/7/2014 tại Trụ sở Tổng công ty HUD, HUD3 đã báo cáo Lãnh đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban Tổng công ty về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014.
 Theo báo cáo này, HUD3 dù chưa đạt các chỉ tiêu về thực hiện 6 tháng, tuy nhiên sẽ quyết tâm hoàn thành vượt mức các kế hoạch nhiệm vụ đã trình Tổng công ty cũng như đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm 2014. Riêng giá trị sản lượng xây lắp dự kiến sẽ không hoàn thành do nhiều công trình, gói thầu bị Chủ đầu tư cắt giảm đầu tư hoặc chậm triển khai theo kế hoạch, đồng thời do vướng Luật đầu thầu 2013 bắt đầu có hiệu lực. Theo đó giá trị xây lắp chỉ hoàn thành khoảng 70% kế hoạch, bù lại, giá trị kinh doanh nhà (chủ yếu tập trung tại 2 dự án HUD3 Tower và CT3 Tây nam hồ Linh Đàm) sẽ tăng lên do thị trường có nhiều thuận lợi, đảm bảo giá trị sản xuất kinh doanh năm 2014 hoàn thành vượt mức đề ra.

ông Nghiêm Văn Bang, Chủ tịch Hội đồng thành viên phát biểu khai mạc buổi làm việc
   Doanh thu năm 2014 của HUD3 cũng dự kiến hoàn thành, theo đó việc bàn giao nốt các căn hộ tại các dự án Vân Canh, Đông Sơn, HUD3 Tower sẽ mang lại cho HUD3 nguồn doanh thu được hạch toán đáng kể, cùng với nguồn thu từ xây lắp sẽ đảm bảo kế hoạch đã đề ra là 270 tỷ đồng. Việc hoàn thành doanh thu sẽ mang lại cho HUD3 mức lợi nhuận khoảng 12 tỷ đồng trong năm 2014. Dự kiến chi trả cổ tức ở mức 6% trên vốn điều lệ. HUD3 cũng dự kiến nộp ngân sách vượt mức kế hoạch 10 tỷ đã đề ra.

ông Phan Trường Sơn, Chủ tịch HUD3 báo cáo và lạc quan về khả năng hoàn thành kế hoạch 2014
   Việc rà soát kế hoạch SKXD năm 2013 cũng là thời điểm để Ban lãnh đạo HUD3 rút ra được bài học kinh nghiệm trong việc điều hành, tạo ra các giải pháp linh hoạt trong chính sách đầu tư, kinh doanh, vượt qua giai đoạn khó khăn của ngành xây dựng và kinh doanh bất động sản trong những năm qua, từ đó tạo tiền đề duy trì và phát triển ổn định trong những năm tiếp theo.

Dự án CT3 đã thi công đến sàn bê tông tầng 4
Ngày 28/7/2014 tới, HUD3 sẽ chi trả 9 tỷ đồng cổ tức năm 2013 cho các cổ đông theo danh sách đã chốt với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 10/7/2014. Khác với năm ngoái tình hình tài chính khó khăn nên đến 31/12 HUD3 mới thực hiện chi trả cổ tức 2012, đầu năm 2014 với việc kinh doanh thành công tại các dự án HUD3 Tower và CT3 Tây nam hồ Linh Đàm, HUD3 cơ bản giải quyết được các khó khăn về vốn cho sản xuất kinh doanh.
Lê Vinh Tổng hợp, Ảnh: Hoàng Tùng

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 1

Tổng số người truy cập : 11206

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực