2019-07-30

Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3 kính gửi Quý cổ đông, khách hàng báo cáo tài chính Quý 2-2019.
Nội dung chi tiết:
Báo cáo tài chính công ty mẹ: https://drive.google.com/file/d/17a6AtCVq9PGIHxJUGa_hbyy7JFR3FD4-/view
B
áo cáo tài chinhd hợp nhất: https://drive.google.com/file/d/1sDuSDVcx7g0z3dRnBFbFZfPStPMoMkIq/view

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 3

Tổng số người truy cập : 11282

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực