2019-08-23

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 kính gửi tới Quý cổ đông, khách hàng Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019 đã được soát xét.

Nội dung chi tiết tại đây:

Báo cáo tài chính riêng: https://drive.google.com/file/d/1DcpEdeEuAcLVHUYSmTJImEtsS8Im9CH4/view

Báo cáo tài chính hợp nhất: https://drive.google.com/file/d/1neaqVy_oq_bd9GpTwf3Wwz-tqtKAX-A-/view

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 2

Tổng số người truy cập : 111626

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực