2021-07-12

       Hợp đồng soát xét và kiểm toán về việc soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ hoạt động kết thúc ngày 30/6/2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3.

       Nội dung chi tiết xem tại đây: Hợp đồng soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 18

Tổng số người truy cập : 1114410

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực