2021-01-27

       Thực hiện Hướng dẫn của Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD về việc kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể và cá nhân Người đại diện phần vốn thuộc diện Tổng công ty quản lý năm 2020, sáng ngày 26/1/2021, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Người đại diện phần vốn năm 2020.
       Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Phan Trường Sơn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty và các đồng chí trong tổ công tác, đại diện Ban Tổ chức cán bộ, Ban Kiểm tra kiểm soát Tổng công ty.
       Về phía Công ty HUD3 có các thành viên trong Tổ đại diện phần vốn, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban Kiểm soát và Trưởng các phòng ban chuyên môn Công ty tham dự đầy đủ.


Toàn cảnh Hội nghị kiểm điểm

       Hội nghị diễn ra 02 nội dung gồm kiểm điểm tập thể Tổ đại diện phần vốn và kiểm điểm từng cá nhân Người đại diện vốn. Các nội dung kiểm điểm theo Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ về quản lý người đại diện vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và Hướng dẫn số 4320/HD-HUD, ngày 09/12/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD về việc kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể và cá nhân Người đại diện phần vốn thuộc diện Tổng công ty quản lý năm 2020.
       Tại Hội nghị, công tác kiểm điểm, đánh giá được thực hiện theo đúng quy định, từ việc triển khai quán triệt, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, các ý kiến góp ý thẳng thắn, chân thành trên tinh thần xây dựng.Các thành viên dự Hội nghị đóng góp ý kiến

       Sau kiểm điểm tập thể, từng thành viên trong Tổ đại diện vốn cũng đã nghiêm túc kiểm điểm đánh giá những mặt ưu điểm và khuyết điểm của mình, đặc biệt những hạn chế, thiếu sót của cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; đồng thời đề ra biện pháp để khắc phục trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021. 
       Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Trường Sơn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty đã đánh giá cao những nỗ lực trong năm 2020 của Tổ đại diện vốn nói riêng, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty nói chung trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trước những khó khăn, thách thức của nền kinh tế khi phải chịu ảnh hưởng kép của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu và thiên tai, mưa lũ kéo dài tại miền Trung. Đồng chí tin tưởng, với những tiềm năng sẵn có, Công ty HUD3 sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh, đoàn kết, vượt qua khó khăn để phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 đề ra.

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 14

Tổng số người truy cập : 11634

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực