2021-04-22

       Sáng ngày 22/4/2021, tại trụ sở chính Công ty số 121,123 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Cổ đông thông qua mức cổ tức năm 2020 là 3%, miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Ngọc Vinh, thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Tạ Duy Hưng, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS là những điểm nhấn trong kỳ đại hội năm nay.
        Có 24 cổ đông đã tham dự đại hội, tương đương với 6.864.816 cổ phần, đạt  68,65% số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điểu kiện tổ chức đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
        Tham dự đại hội, về phía Công ty mẹ - Tổng công ty HUD có ông Phan Trường Sơn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên TCT; Về phía Công ty HUD3 có ông Vương Đăng Phương – Chủ tịch HĐQT, ông Đinh Hoàng Tùng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty cùng các thành viên trong Hội đồng quản trị.


Toàn cảnh đại hội

        Cổ đông lớn nhất là Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị đã có văn bản thông qua các nội dung mà Hội đồng quản trị Công ty đã xin ý kiến trước Đại hội, đồng thời có văn bản chấp thuận nhân sự giới thiệu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Tạ Duy Hưng và thành viên BKS đối với bà Trần Thị Minh.
Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo tại Đại hội

        Tại đại hội, 100% cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến bao gồm: Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý, giám sát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo tài chính công khai và phương án phân chia lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; Kế hoạch thù lao, lương thưởng năm 2021 của HĐQT, Ban Kiểm soát.
        Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Lê Ngọc Vinh và tư cách thành viên BKS đối với ông Tạ Duy Hưng. Bên cạnh đó, cổ đông đã bỏ phiếu bầu bổ sung ông Tạ Duy Hưng làm thành viên HĐQT, bà Trần Thị Minh làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ đạt 99,99%.
        Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD3; sửa đổi, bổ sung các nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ đông tham dự.


Cổ đông thực hiện quyền bỏ phiếu tại Đại hội

        Năm 2021, Công ty HUD3 đặt kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như sau: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 326,8 tỷ đồng; Doanh thu: 282 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 2 tỷ đồng; Nộp NSNN: 8 tỷ đồng; Cổ tức dự kiến: 3%/năm.
        Phát biểu tại Đại hội, ông Phan Trường Sơn – Phó Bí thư thường trực Đản ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty HUD đã ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng cũng như nỗ lực của tập thể lãnh đạo nhân viên, người lao động và chia sẻ những khó khăn mà Công ty HUD3 đang gặp phải do dịch bệnh Covid-19. Ông đề nghị Công ty HUD3 tiếp tục phát huy thế mạnh của mình trong lĩnh vực thi công xây lắp, đồng thời trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, ông đề nghị Công ty mở rộng địa bàn tìm kiếm các dự án đầu tư tại các tỉnh thành trong cả nước để tận dụng chính sách thu hút đầu tư của các địa phương. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã đề ra.


Ông Phan Trường Sơn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV TCT HUD phát biểu chỉ đạo tại Đại hộiTặng hoa chúc mừng các ông bà trúng cử HĐQT, BKS và chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

        Các File đính kèm tại Đại hội:
        Nghị quyết và Biên bản Đại hội
        Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
        Điều lệ Công ty năm 2021
        Quy chế hoạt động của HĐQT
        Quy chế hoạt động của BKS
        Sơ yếu lý lịch ông Tạ Duy Hưng – Thành viên HĐQT

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 2

Tổng số người truy cập : 1111754

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực