2019-04-01

Hội nghị chuẩn bị cho công tác Đại hội thường niên năm 2019 của Ban lãnh đạo Công ty HUD3 và người đại diện phần vốn HUD3 tại các công ty con, công ty liên kết đã được tổ chức vào ngày 1/4/2019. Tại hội nghị, ông Phan Trường Sơn - Chủ tịch HĐQT công ty đã thông báo một số nội dung quan trọng đã được Tổ đại diện phần vốn thống nhất trình HĐTV Tổng công ty, làm cơ sở thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
File;

https://drive.google.com/file/d/1-BI4Sh2XbeyCgbVzu1BoSzwj_58AfyEv/view
https://drive.google.com/file/d/1GMksJgjSGfGDyeomW-kz_yyaIh46OYrs/view
https://drive.google.com/file/d/1t4cZgEw2wa5MKKBDOb0SJsTbEyUKiDpv/view

Hội nghị cán bộ chủ chốt công ty sáng 1/4/2019

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch SKXD 2019 ĐHCĐ thường niên thông qua:

2. Phương án phân chia lợi nhuận 2018 dự kiến:

Như vậy số tiền cổ tức của năm 2018 dự kiến trình ĐHCĐ thông qua là 11,999 tỷ đồng (tương ứng 12% vốn điều lệ), vượt 1% so với kế hoạch đề ra tại ĐHCĐ đầu năm

3. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:

 

4. Phương án nhân sự HĐQT:  Do công việc thay đổi, ông Phan Trường Sơn (hiện là Thành viên HĐ thành viên Tổng công ty HUD) sẽ có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty HUD3, ông Nguyễn Huy Hưng (đã chuyển công tác khỏi Tổng công ty HUD) cũng sẽ có đơn từ nhiệm. HĐQT Công ty HUD3 cũng đề trình phương án nhân sự gồm: Giới thiệu ông Đinh Hoàng Tùng và ông Lê Ngọc Vinh hiện là 2 phó giám đốc công ty vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị công ty. 

5. Kế hoạch thoái vốn: HUD3 lên kế hoạch thoái vốn 100% tại các công ty HUD3S, HUD3.1 và NIKKO trong năm 2019 (Hiện nay HUD3 đang thực hiện thoái vốn tại các công ty HUD3.3, HUD3.2 và HUD3.6 ngay trong Quý II này).

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 2

Tổng số người truy cập : 1113756

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực