2014-05-08

Giai đoạn 2011 đến 2013, Công ty HUD3 trong đó nòng cốt là các công ty con HUD3.2 và HUD3.3 đã được triển khai xây dựng nhiều gói thầu nhà ở thấp tầng tại Khu đô thị Lê Thái Tổ Bắc Ninh do HUDLAND làm chủ đầu tư. Với kinh nghiệm triển khai nhiều gói thầu tương tự, HUD3 đã hoàn thành các công trình đạt chất lượng, tiến độ, giữ vững sự tin tưởng của Chủ đầu tư.
Công ty HUD3 và Công ty HUDLAND đều là những đối tác quan trọng trong lĩnh vực đầu tư dự án, trong đó HUD3 là nhà thầu quen thuộc của công ty bạn trong lĩnh vực thi công xây lắp. Cụ thể trong những năm từ 2011-2013, HUDLAND đã tin tưởng giao cho HUD3 triển khai nhiều lô nhà thấp tầng tại dự án Khu đô thị đường Lê Thái Tổ do đơn vị này làm Chủ đầu tư. Đáp ứng lại sự tin tưởng đó, các đơn vị xây lắp trực thuộc HUD3 là HUD3.2 và HUD3.3 đã triển khai thi công các lô nhà đạt chất lượng tốt, tiến độ đảm bảo và bàn giao cho Chủ đầu tư kinh doanh đạt hiệu quả cao.
Thông tin các gói thầu tiêu biểu: 
* Nhà ở thấp tầng N12 – 13 (HUD3.3 thi công)
-   Giá trị hợp đồng 39.024.497.000
- Hoàn thành: 2013
* Nhà ở thấp tầng N1 (HUD3.2 thi công)
-   Giá trị hợp đồng 29.341.544.000
- Hoàn thành: 2013
* Nhà ở thấp tầng N5 (HUD3.2 thi công)
- Giá trị hợp đồng 32.408.499.000 đồng
- Hoàn thành: 2013
* Nhà ở thấp tầng N7 (HUD3.2 thi công)
- Giá trị hợp đồng : 33.234.878.000 đồng
- Hoàn thành: 2013
* Nhà ở thấp tầng  N10 (HUD3.3 thi công)
-  Giá trị hợp đồng :19.180.649.000 đồng
- Hoàn thành: 2013
Một số hình ảnh dự án


TH: Phòng KHKT

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 4

Tổng số người truy cập : 1116368

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực